3 tháng, HPG đạt 48% kế hoạch lợi nhuận năm

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Thông tin từ HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết tháng 3-2009, lợi nhuận của HPG ước đạt gần 100 tỉ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm 2009, HPG đạt lợi nhuận gần 280 tỉ đồng.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009040110049486P0C1014/3-thang-hpg-dat-48-ke-hoach-loi-nhuan-nam.htm