3 phút ôm tại biên giới Mỹ - Mexico

Với những người nhập cư Mexico không giấy tờ tại Mỹ, 3 phút ngắn ngủi gặp gỡ người thân ở biên giới cũng rất đáng quý.

3 phút ôm tại biên giới Mỹ - Mexico - Ảnh 1

Với những người nhập cư Mexico không giấy tờ tại Mỹ , về thăm gia đình là một việc hết sức khó khăn, đặc biệt với sự hiện diện của hàng rào thép tại biên giới hai nước. Nhưng cũng chính tại hàng rào kiên cố này, mới đây một cuộc gặp gỡ với những cái ôm thắm thiết đã diễn ra. Dù chỉ kéo dài trong 3 phút ngắn ngủi nhưng nó đã lại nhiều cảm xúc cho những người dân Mexico ở hai bên biên giới.