3 phương pháp phòng chống lão hóa

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNTS) Lão hóa thường gắn liền với tuổi tác, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Đây chính là nguyên nhân của sự già nua và bệnh lý.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090218150741.aspx