3 phương án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam

Đề án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 1.624 km, tiến độ xây dựng dự án dự kiến thực hiện từ năm 2017 đến 2022.

Trong đó, phương án 1 dự kiến kinh phí đầu tư: khoảng 229.829 tỷ đồng (nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng và Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng)

3 phương án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1

3 phương án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (phương án 1). Đồ họa: TTXVN

Theo TTXVN