3 phương án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam (phương án 3)

Phương án 3 Đề án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông dài 1.624 km, dự kiến tổng kinh phí đầu tư khoảng 280.918 tỷ đồng.

Theo TTXVN