3 nhà bảo hiểm lớn nhất Nhật lỗ vì lũ lụt tại Thái

3 nhà bảo hiểm hàng đầu của Nhật từ lãi đã chuyển sang lỗ trong giai đoạn từ tháng 4-12.2011, do phải thanh toán tới 416,8 tỉ yen tiền bảo hiểm cho những nhà sản xuất Nhật bị thiệt hại từ trận lũ lụt Thái Lan cuối năm ngoái. Tokio Marine Holdings, nhà bảo hiểm lớn nhất Nhật, cho biết đã lỗ 19,71 tỉ yen trong cùng thời gian trên, so với mức lãi 138,97 tỉ yen cách đó 1 năm. Hãng bảo hiểm lớn thứ hai Nhật là MS&AD Insurance Group Holdings cũng lỗ 203 tỉ yen, so với lãi ròng 58,4 tỉ yen trước đó. Còn NKSJ Holding, nhà bảo hiểm lớn thứ ba của Nhật, lỗ 147 tỉ yen, so với 24,85 tỉ yen cách đó 1 năm.

3 nhà bảo hiểm hàng đầu của Nhật từ lãi đã chuyển sang lỗ trong giai đoạn từ tháng 4-12.2011, do phải thanh toán tới 416,8 tỉ yen tiền bảo hiểm cho những nhà sản xuất Nhật bị thiệt hại từ trận lũ lụt Thái Lan cuối năm ngoái. Tokio Marine Holdings, nhà bảo hiểm lớn nhất Nhật, cho biết đã lỗ 19,71 tỉ yen trong cùng thời gian trên, so với mức lãi 138,97 tỉ yen cách đó 1 năm. Hãng bảo hiểm lớn thứ hai Nhật là MS&AD Insurance Group Holdings cũng lỗ 203 tỉ yen, so với lãi ròng 58,4 tỉ yen trước đó. Còn NKSJ Holding, nhà bảo hiểm lớn thứ ba của Nhật, lỗ 147 tỉ yen, so với 24,85 tỉ yen cách đó 1 năm.

(Theo WSJ)