3 người nước ngoài trộm tài sản

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Trong ngày 20/8, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 vụ trộm tài sản do 3 người nước ngoài thực hiện.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/177996