3 người đi trên dây băng qua hồ dài gần cả cây số

Ba người đàn ông có tên là Samuel Volery, Tijmen Van Dieren và Lukas Irmler đã vượt lòng hồ Kalterer See ở phía Nam Tyrol, Ý bằng cách đi thăng bằng trên dây. Họ đi trên đoạn dây vắt ngang lòng hồ có độ dài 750m trong khoảng thời gian 2 giờ 05 phút mà không rơi xuống.