3 ngân hàng lớn của Trung Quốc dự định đầu tư vào Standard Chartered

Tờ Financial Times đưa tin ba ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc đã tiếp cận với cơ quan đầu tư nhà nước Temasek của Xingapo về việc mua cổ phần trong Standard Chartered.