3 kịch bản cho dự án BOT Cai Lậy

Giữ nguyên trạm thu phí, di dời trạm vào tuyến đường tránh hay kết hợp đặt 2 trạm là 3 kịch bản mà Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đưa ra để tính toán cho điểm nóng BOT Cai Lậy.

Hoàng Hiệp