3 điểm khai thác vàng gốc được cấp phép

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- UBND tỉnh Quảng Nam vừa cấp phép cho 3 điểm khai thác vàng gốc tại thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/225802.asp