3 câu đố dành cho học sinh tiểu học 'thách thức' cả người lớn

Những câu đố dành cho những học sinh đang tập đọc, tập tính nhưng thách thức cả người lớn.

Câu 1:

Di chuyển 2 que diêm để được số lớn nhất có thể.

Câu 2:

Tìm số thích hợp điền vào dấu ?

Câu 3:

Tìm các từ có nghĩa trong ô chữ dưới đây (bằng tiếng Anh)

Đáp án như sau:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Box

Make

Cat

Try

Air

(theo Quora)

Quỳnh Anh