3 cách nhanh nhất để xử lý loại "chìa khóa"... "tự mở"

    Gốc

    XHTTOnline: "Chìa khóa"... "tự mở" là một cách định danh hóm hỉnh được khá nhiều chuyên gia bảo mật sử dụng để chỉ tất cả những loại mật khẩu (password) có khả tự động khai báo thay vì bạn phải tự mình nhập vào mỗi khi muốn đăng nhập một loại tài khoản cá nhân cụ thể nào đấy....

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=12815