3 cách kích hoạt tài khoản Administrator trong Windows 8

Theo mặc định, sau khi cài đặt thành công hệ điều hành Windows 8 thì tài khoản với quyền cao nhất – Administrator – ở trạng thái bị khóa. Nếu bạn cần sử dụng tài khoản này, bài viết sẽ hướng dẫn bạn ba cách mở lại như sau: