'3 ca, 4 kíp' trên công trường Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

Trên công trường Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - một trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), lực lượng thi công đã và đang nỗ lực tối đa thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa… triển khai dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu có nhiều vị trí cột vượt rừng, vượt núi cao, điều kiện thi công khó khăn, địa hình phức tạp, các nhà thầu phải huy động xe chuyên dụng để vận chuyển vật tư, thiết bị lên vị trí thi công.

 Lực lượng thi công đổ bê tông móng cột.

Lực lượng thi công đổ bê tông móng cột.

Đây là dự án dài nhất trong 4 dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đi Phố Nối, với 226km, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

 Công nhân nhà thầu phá đầu cọc vị trí móng cọc.

Công nhân nhà thầu phá đầu cọc vị trí móng cọc.

Thời tiết miền Trung mùa này thường có mưa, gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thi công.

 Lực lượng thi công đưa các thiết bị vào vị trí chuẩn bị dựng cột.

Lực lượng thi công đưa các thiết bị vào vị trí chuẩn bị dựng cột.

Những vị trí cột trên đất ruộng có nền đất yếu cũng gây khó khăn lớn trong việc thi công.

 Công nhân nhà thầu thi công lắp dựng cột.

Công nhân nhà thầu thi công lắp dựng cột.

Lực lượng thi công đổ bê tông móng ban đêm.

Lực lượng thi công đổ bê tông móng ban đêm.

Dự án có những vị trí cột có chiều cao lên tới 145m. Toàn bộ lực lượng tham gia dự án đã và đang nỗ lực tối đa, làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "Vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, làm việc 3 ca, 4 kip, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết".

Theo EVN.com.vn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/3-ca-4-kip-tren-cong-truong-duong-day-500kv-mach-3-quang-trach-quynh-luu-post1647411.tpo