3 bước để chiến thắng, duy trì và phát triển doanh thu

Bạn cần biết về một con đường khi muốn đặt chân lên nó. Chỉ vì một cái gì đó đang hoạt động tự động không có nghĩa nó là đúng. Đôi khi bạn phải tăng gấp đôi tần suất kiểm tra để chắc chắn rằng mọi hoạt động đang chay trơn chu, tránh hồ sơ đấu thầu của bạn bị đưa giá quá cao.