3 Bộ bàn hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi

  Tạp chí Mekong Asean
  502 liên quanGốc

  Chiều 15/8, Bộ TN&MT chủ trì họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi, trong đó có nội dung dự án đầu tư có sử dụng đất có yếu tố nước ngoài, vấn đề quy hoạch và đất sử dụng cho khu kinh tế...

  Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân; Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Phạm Chí Hiếu tham dự phiên họp trên cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.

  Nội dung thảo luận xoay quanh việc áp dụng Luật; về phạm vi quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá; về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất…

  3 Bộ trưởng và các đơn vị chức năng liên quan cũng thảo luận các nội dung về thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có yếu tố nước ngoài; nội dung đất sử dụng cho khu kinh tế và nội dung xử lý chuyển tiếp đối với quy hoạch sử dụng đất.

  Lãnh đạo 3 Bộ họp về hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi). Nguồn: VGP.

  Lãnh đạo 3 Bộ họp về hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi). Nguồn: VGP.

  Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham vấn các chuyên gia chính sách trong và ngoài nước để đưa ra được dự thảo và có được các ý kiến ủng hộ, đóng góp cụ thể, xác thực. Tuy nhiên, vẫn còn có các vấn đề chồng chéo, giao thoa giữa những chính sách pháp luật hiện hành, do đó mong muốn lãnh đạo 2 Bộ cùng làm rõ và đưa ra những ý kiến cụ thể giải quyết vướng mắc.

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là một dự án luật rất khó, liên quan đến vấn đề đất đai, đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa khơi thông được nguồn lực để phát triển đất nước. Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đổi phương thức, quan điểm, lý luận xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã góp phần để các chính sách pháp luật được hoàn thiện và thống nhất với nhau.

  Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị chuyên môn cùng ngồi lại để đưa ra những quan điểm thống nhất. Về nội dung thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có yếu tố nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần xem xét cụ thể để bảo đảm được với những cam kết mà Việt Nam đã ký với quốc tế.

  Về nội dung xác định phạm vi quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị chuyên môn xem xét kỹ dựa trên tiêu chí và cách tiếp cận mang lại giá trị sử dụng đất có hiệu quả cao nhất.

  Trong vấn đề quy hoạch sử dụng đất, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng quy hoạch là phân bổ không gian để cụ thể hóa chiến lược phát triển, do đó các quy hoạch phải được thiết kế đồng bộ với nhau, cùng kế thừa và phát triển.

  Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, các bên cần thống nhất về các điều khoản áp dụng luật, từ đó sẽ giảm mâu thuẫn, chồng chéo. Rà soát thêm với các luật, văn bản chính sách có liên quan, bảo đảm phù hợp chủ trương, đường lối của Nghị quyết 18.

  Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị chuyên môn của các bộ, ngành tiếp tục họp bàn để thống nhất các nội dung còn vướng mắc, giao thoa giữa các chính sách pháp luật với mục tiêu để nguồn lực đất đai được khơi thông, đóng góp vào sự phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.

  Trước đó, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại buổi họp ngày 10/8/2022 và ý kiến của các cơ quan có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại buổi họp ngày 12/8/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu và đề xuất sửa đổi các nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

  Từ cuối tháng 7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ. Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo luật sẽ kết thúc vào 25/9/2022.

  Về cơ bản, bố cục dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, tăng thêm 2 chương (bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều.

  Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới.

  Thu Thảo

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/3-bo-ban-hoan-thien-du-an-luat-dat-dai-sua-doi-post10030.html