3.126 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/11/2023, toàn tỉnh có 5.444 lượt giao dịch nộp thuế qua eTax Mobile thành công với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng.

Cán bộ cơ quan Thuế hướng dẫn viên chức thực hiện thao tác nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile.

Cán bộ cơ quan Thuế hướng dẫn viên chức thực hiện thao tác nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile.

Để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt góp phần vào việc quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị tổ chức triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTC, ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đến ngày 27/11/2023, trên địa bàn tỉnh có 3.126 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại cơ quan Thuế và ngân hàng thương mại, đạt 88,1% so với số doanh nghiệp đang hoạt động; có 9.702 chứng từ nộp qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, với số tiền nộp thuế theo hình thức điện tử 3.359 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối với 21 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile. Đến ngày 20/11/2023, trên địa bàn tỉnh có 37.346 người nộp thuế là cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trong đó, có 2.958 người đã liên kết tài khoản thanh toán với ngân hàng (1.861 người làm công ăn lương và 1.097 hộ, cá nhân kinh doanh). Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/11/2023, toàn tỉnh có 5.444 lượt giao dịch nộp thuế qua eTax Mobile thành công với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương tích hợp dữ liệu thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai và lệ phí trước bạ đối với ô-tô, xe máy của hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/11/2023), đã phát sinh 4.160 lượt giao dịch nộp thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với số tiền trên 17,6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/3-126-doanh-nghiep-dang-ky-nop-thue-dien-tu-thanh-cong-33535.html