3.000 tỷ đồng cho phát triển giáo dục mầm non Hà Nội

    Báo Văn hóa
    Gốc

    (VH)- Đó là nội dung chính đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015” vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua.

    Với nguồn kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, Hà Nội sẽ tập trung thay thế toàn bộ phòng học cấp 4; xây dựng 100% trường, nhóm, lớp, mầm non đủ điều kiện, phấn đấu 50% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời Hà Nội sẽ xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non hợp lý, đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất từ 1 đến 2 trường mầm non công lập, khuyến khích phát triển các loại hình trường mầm non dân lập, tư thục, có chính sách ưu tiên đầu tư đặc biệt cho các trường mầm non nông thôn thuộc các xã có điều kiện kinh tế khó khăn... Vũ Phượng Với nguồn kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, Hà Nội sẽ tập trung thay thế toàn bộ phòng học cấp 4; xây dựng 100% trường, nhóm, lớp, mầm non đủ điều kiện, phấn đấu 50% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời Hà Nội sẽ xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non hợp lý, đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất từ 1 đến 2 trường mầm non công lập, khuyến khích phát triển các loại hình trường mầm non dân lập, tư thục, có chính sách ưu tiên đầu tư đặc biệt cho các trường mầm non nông thôn thuộc các xã có điều kiện kinh tế khó khăn...

    Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/18803.vho