3.000 thành viên Nhà Trắng sắp thất nghiệp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cheney nổi tiếng là người ham thích câu cá. Trước đây đã xảy ra chuyện trên website của Nhà Trắng có đăng bức ảnh chụp ông đeo cặp kính râm với chú thích ảnh chụp khi ông đi câu cá sông ở Idaho trong một kỳ nghỉ cuối tuần.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109394