299 tình nguyện viên các tôn giáo hỗ trợ bệnh viện điều trị COVID-19

    2 liên quanGốc

    Các tổ chức tôn giáo không chỉ chung tay kêu gọi, vận động cho TP.HCM về tài chính, thiết bị y tế mà còn tham gia trực tiếp hỗ trợ các bệnh viện đang điều trị COVID-19.

      Nguồn PLO: https://plo.vn/video/video-299-tinh-nguyen-vien-cac-ton-giao-ho-tro-benh-vien-dieu-tri-covid19-1002682.html