29 DN Nhà nước thành công ty cổ phần

    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ)- UBND TPHCM vừa cho biết từ năm 2006 đến tháng 6 – 2008, đã có 59 doanh nghiệp (DN) ở TPHCM được sắp xếp, đổi mới với nhiều loại hình khác nhau, trong đó chuyển 29 DN Nhà nước thành công ty cổ phần

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/240352.asp