27 dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

27 dự án này thuộc 7 tập đoàn, tổng công ty, tập đoàn lớn thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương. Với những dự án này, Bộ Công Thương yêu cầu, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra đánh giá, báo cáo về việc khắc phục và xử lý các tồn tại và bất cập trong công tác bảo vệ môi trường một cách triệt để trong giai đoạn 2016-2017.

27 dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nằm trong các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh internet.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương, trong đó quy định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với từng đơn vị thuộc ngành. Đặc biệt, chỉ thị này còn công khai danh sách những dự án, nhà máy được coi là có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, có 27 dự án, nhà máy được Bộ Công Thương công bố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 8 nhà máy, dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 Mở rộng, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng; Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 6 dự án, nhà máy: Nhà máy điện Vũng Áng 1 - Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Liên Hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam gồm 4 dự án: Dự án Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Dự án mỏ sắt Thạch Khê và Dự án khai thác và chế biến đồng Sin Quyền.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có 5 dự án, nhà máy: Công ty DAP số 1, Công ty DAP số 2, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các nhà máy sản xuất Photpho và hóa chất thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai và Công ty Phân đạm Ninh Bình.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam có 2 dự án: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối Vinatex, Tổng công ty may Việt Thắng. Hai doanh nghiệp lớn còn lại Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam mỗi doanh nghiệp có 1 dự án lần lượt là Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên- TISCO, Nhà máy giấy Bãi Bằng.

Ông Trần Tuấn Anh cho rằng, vấn đề môi trường quá cấp bách cần hành động ngay, bởi mẹ thiên nhiên đã nổi giận và không ai được phép chần chừ.

Vì thế, ông yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trên cơ sở theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ về những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hoặc tồn tại các vấn đề trong chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường cần có sự giám sát đặc biệt và các chỉ đạo xử lý triệt để và kiên quyết của lãnh đạo Bộ.

Các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp hoặc các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước về môi trường rà soát, đánh giá công nghệ sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất nhiệt điện, hóa chất, khai thác, chế biến khoáng sản, dệt may để phối hợp xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

Các Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường.

Căn cứ trên yêu cầu, nhiệm vụ trong đầu tư sản xuất và kinh doanh của đơn vị và trên cơ sở danh sách các dự án lưu ý đặc biệt nêu trên, tổ chức kiểm tra đánh giá, báo cáo về việc khắc phục và xử lý các tồn tại và bất cập trong công tác bảo vệ môi trường một cách triệt để trong giai đoạn 2016-2017.

Riêng với các chủ đầu tư dự án nhiệt điện than, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu: Xây dựng và thực hiện quy trình thải tro xỉ nhà máy, yêu cầu đảm bảo không phát tán tro xỉ ra môi trường; khẩn trương hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ các Nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2, Vũng Áng trong năm 2016.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động các thông số phát thải của nhà máy nhiệt điện thuộc các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, kết nối đến đơn vị chức năng của địa phương theo quy định trong quý IV-2016; kiểm tra nồng độ phát thải, thực hiện các giải pháp cần thiết để đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT), báo cáo Bộ Công Thương kế hoạch thực hiện trong tháng 12-2016.

Phan Thu