267 Giấy phép lái xe quốc tế được cấp ở Nghệ An

Sở GTVT Nghệ An đã cấp được 267 Giấy phép lái xe Quốc tế (GPLX). Giấy phép lái xe được cấp có giá trị sử dụng 3 năm ở 73 quốc gia.

Thực hiện từ tháng 5/2016, ngành GTVT Nghệ An là một trong những đơn vị sớm triển khai chủ trưởng của Bộ GTVT về cấp giấy phép lái xe quốc tế theo Công ước Vienna (công ước Vienna năm 1968 về Giao thông đường bộ và Công ước về Biển báo - Tín hiệu đường bộ).

267 Giấy phép lái xe quốc tế được cấp ở Nghệ An - Ảnh 1

Người dân làm thủ tục cấp, đổi GPL các hạng tại Sở GTVT Nghệ An.

Giấy phép lái xe quốc tế là một quyển sổ, kích thước A6 (148 x 105cm) có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, những trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu quy định. Các trang đầu ghi thông tin cơ bản, phạm vi sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các trang sau là phần khai về người lái và phân hạng xe bằng các thứ tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha.

Quy trình cấp giấy phép lái xe: Người dân chỉ cần làm đơn theo mẫu và mang giấy phép lái xe, hộ chiếu thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu làm thủ tục, nộp lệ phí 135.000 đồng. Sau khoảng 5 ngày, người dân sẽ lấy được giấy phép lái xe quốc tế với thời hạn không quá 3 năm và được sử dụng tại 73 nước.

267 Giấy phép lái xe quốc tế được cấp ở Nghệ An - Ảnh 2

Mẫu GPLX quốc tế, có giá trị ở 73 quốc gia, nhưng không được sử dụng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quy định, GPLX quốc tế không có giá trị khi sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, người được cấp GPLX là người Việt khi tham gia giao thông trong nước phải mang giấy phép lái xe thông thường.

Trong 9 tháng qua, Sở GTVT Nghệ An cũng đã cấp mới 56.012 GPLX các hạng (A1, A2 : 40.109 GPLX; ô tô các hạng : 15.903 GPLX) và cấp đổi 78.022 GPLX các hạng (A1 : 59.615 GPLX; ô tô các hạng : 18.407 GPLX).

Danh sách 73 quốc gia GPLX quốc tế có giá trị theo công ước Vienna.

267 Giấy phép lái xe quốc tế được cấp ở Nghệ An - Ảnh 3

Nguyên Nguyên