252 phóng viên VN đăng ký đưa tin về SEA Games 24

    Ông Trần Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, 252 phóng viên thuộc 41 cơ quan báo chí đã đăng ký qua Ủy ban Olympic Việt Nam để làm thẻ tham dự đưa tin về SEA Gmaes 24 tại Thái Lan.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223261/Default.aspx