25 năm, mộng chưa thành

Thanh Văn

25 năm, mộng chưa thành - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Đã 25 năm sau khi các nước Châu Âu ký Hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thị trấn Maastricht của Hà Lan (còn gọi là Hiệp ước Maastricht). Sau 25 năm, có thể thấy rằng, các mục tiêu đầy tham vọng của hiệp ước còn chưa hoàn thành, mặc dù nó đóng vai trò lịch sử trong việc thúc đẩy hội nhập và tạo sự hợp tác chính trị cần thiết để Châu Âu đối phó với các cuộc khủng hoảng nhấn chìm lục địa già gần đây.

Hiệp ước Maastricht thiết lập khuôn khổ hội nhập Châu Âu và hòa giải Pháp-Đức, và được bảo vệ trong một thế giới ngoài Chiến tranh Lạnh. Đó là bước tiến lịch sử của hội nhập nhằm phản ứng với các diễn biến quan trọng. Maastricht kích hoạt Châu Âu tái hợp trong những năm 1990 và ủng hộ hội nhập Châu Âu để tồn tại trong thế giới phát triển hỗn độn vào đầu thế kỷ XXI. Thủ tướng Đức vào thời điểm đó, Helmut Kohl, ca ngợi kết quả hội nghị thượng đỉnh Maastricht là bước tiến lớn trong quá trình hội nhập không thể đảo ngược.

Đó là ngày 9-12-1991, 2 tháng trước khi Hiệp ước được ký kết, cũng tại thị trấn Maastricht. Hiệp ước đánh dấu sự khởi đầu của nỗ lực gia tăng hợp tác chính trị, thiết lập các thể chế cần thiết và thúc đẩy hợp tác chính trị trong 25 năm qua. Nhiều người cho rằng, Châu Âu có thể không thể phản ứng kịp với áp lực vây quanh từ các cuộc khủng hoảng khác nhau, khủng hoảng tài chính, di cư và và cả vấn đề Brexit gần đây nếu không có Hiệp ước Maastricht.

Tuy nhiên, có một lý do khác cho thấy mục tiêu của nó không hoàn thành, đó là việc “Maastricht vội vàng tạo ra một Liên minh Kinh tế và Tiền tệ (EMU) không đầy đủ và dễ bị tổn thương trong những khía cạnh quan trọng”. Dự án EMU đưa ra trong hiệp ước là nội dung khá đặc biệt và là bước đi quá sớm. Bởi thực tế, một liên minh tiền tệ chính là “đỉnh cao” của một liên minh chính trị. Thực tế cho thấy, hầu hết căng thẳng bùng phát xung quanh EMU, đặc biệt là trong vòng 6 năm qua, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.

Đó là lỗi về những sai sót của kế hoạch với các ưu tiên chính trị chiếm ưu thế trên nền tảng kinh tế. Các tiêu chí Maastricht không được áp dụng nghiêm ngặt khi các mục tiêu chính trị chiếm ưu thế. Ngoài ra, những người sáng lập EMU đã không lường trước được các vấn đề trong tương lai và đặt ra tham vọng quá cao.