25.000 USD cho ý tưởng nông nghiệp thông minh tại Việt Nam

Hack-a-farm Innovation Camp Việt Nam 2016 là đề xuất giành giải thưởng 25.000 USD trong cuộc thi của Alumni Engagement Innovation Fund 2016 tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ...

25.000 USD cho ý tưởng nông nghiệp thông minh tại Việt Nam - Ảnh 1

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hack-a-farm Innovation Camp Vietnam 2016 phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nông nghiệp thông minh - Ứng dụng công nghệ cao vào giải quyết những vấn đề nông nghiệp.

Nội dung chính của buổi hội thảo tập trung vào 5 phần chính là: Nhận định chung thực trạng nền nông nghiệp Việt Nam; Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Giới thiệu Hackathon, hướng đi mới nâng cao sáng kiến công nghệ; Tọa đàm ứng dụng Hackathon trong giải quyết các vấn đề nông nghiệp.

Hack-a-farm Innovation Camp Việt Nam 2016 là đề xuất giành giải thưởng 25.000 USD trong cuộc thi của Alumni Engagement Innovation Fund 2016 tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Đây là một trong 61 ý tưởng chiến thắng giữa 829 đề xuất khác nhau đến từ 137 quốc gia. Hack-a-farm Innovation Camp sẽ được tổ chức song song tại Indonesia và Việt Nam dưới sự giám sát và bảo trợ của Đại sứ quán Mỹ. Cuộc thi là cơ hội để những người trẻ làm nông nghiệp và công nghệ có không gian gặp gỡ và trao đổi về những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề nông nghiệp tại Việt Nam.