25.000 tỷ đồng để xóa phòng học ba ca

    Gốc

    Hanoinet - Tổng số tiền đầu tư nói trên để triển khai các mục tiêu: Xóa phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại...

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=50739