24 công trình cấp nước cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện nay, Sóc Trăng có 938 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ 313 giếng khoan với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, số kinh phí còn lại gần 25 tỷ đồng (do nhiều hộ không đủ điều kiện thực hiện giếng khoan)...

24 công trình cấp nước cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1

Niềm vui của chị Thạch Pha Ly ở ấp Giồng Giữa, xã Lịch Hội Thượng (Trần Đề, Sóc Trăng) được nhà nước hỗ trợ lắp đồng hồ nước, kéo ống và bể chứa nước cung cấp nước sạch sinh hoạt

Theo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2016, tổng vốn phân bổ cho các địa phương thực hiện chương trình 135 của tỉnh Sóc Trăng là 62,332 tỉ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ duy tu bảo dưỡng công trình, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở cho 36 xã và 40/71 ấp đặc biệt khó khăn.

Ông Lý Sóc Kha - Phó Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hiện nay, Sóc Trăng có 938 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ 313 giếng khoan với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, số kinh phí còn lại gần 25 tỷ đồng (do nhiều hộ không đủ điều kiện thực hiện giếng khoan) được Ủy ban Dân tộc chấp thuận cho tỉnh Sóc Trăng sử dụng để triển khai nâng cấp 24 công trình, mở rộng mạng lưới cấp nước (lắp đồng hồ nước, bể chứa nước) tại các vùng có đông đồng bào DTTS bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và thiếu nguồn nước ngọt, nước sạch sinh hoạt.

“Thời gian qua, thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề người dân đã tự phát làm khá nhiều giếng khoan, tình hình xâm nhập mặn tiếp tục dễ dẫn đến không thể sử dụng được nguồn nước này. Các điểm khoan giếng năm nay, nếu không đủ điều kiện thì tạm dừng chuyển sang làm mạng lưới cấp nước. Những hộ dân thụ hưởng chung giếng khoan phải bảo dưỡng để cùng sử dụng”, ông Kha nói.