23 tuổi, cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Vừa đến tuổi dậy thì, Phạm Thị Gấm đã bị lừa sang Trung Quốc bán dâm. Tuy nhiên chỉ vài năm sau, Gấm đã được bà chủ để mắt và truyền cho nghề lừa bán phụ nữ. Vốn sắc sảo, nhanh nhẹn, Gấm ngấm rất nhanh những bài học của bà chủ và tự mình cầm đầu một đường dây mua bán phụ nữ liên tỉnh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/78304.cand