23 mẫu sữa nhiễm melamine

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết: hiện xác định 23 trong hơn 500 mẫu xét nghiệm có nhiễm melamine. Bộ chỉ quyết định tiêu hủy 3/23 sản phẩm nhiễm melamine.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/10/100903.cand