23 doanh nghiệp VN dự Hội chợ Thương mại tại Ấn Độ

    Gốc

    Ngày 14/11, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên dẫn đầu, đã tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 27 diễn ra tại Niu Đêli (Ấn Độ).

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223218/Default.aspx