23% dân số VN sẽ thiếu đất

Thảm họa này xảy ra khi nước biển dâng cao 1 m (dự báo năm 2010 nước biển dâng cao từ 3 cm - 15 cm). Nghề nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL sẽ bị xáo trộn