22,5 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển Hà Nội

Giadinh.net - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tháng 11/2009, vốn đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đạt 2.281,8 tỷ đồng, bằng 83,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong 11 tháng năm 2009, số vốn này của TP Hà Nội ước đạt 22.536,7 tỷ đồng bằng 79,9% so với kế hoạch năm 2009. C.T