21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ

Đây đều là những vị trí nốt ruồi cực tốt, không chỉ đem lại vận đỏ cho người sở hữu chúng mà còn phù hộ họ tai qua nạn khỏi, luôn có quý nhân phù trợ khi gặp nạn.

1. Nốt ruồi trên đỉnh đầu

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 1

2. Nốt ruồi mọc trong lông mày

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 2

3. Nốt ruồi ở giữa trán

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 3

4. Nốt ruồi ở huyệt Thái Dương

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 4

5. Nốt ruồi ở tai

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 5

6. Nốt ruồi ở gò má

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 6

7. Nốt ruồi ở môi trên

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 7

8. Nốt ruồi ở môi dưới

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 8

9. Nốt ruồi ở gần cằm

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 9

10. Nốt ruồi ở sau gáy

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 10

11. Nốt ruồi ở cổ bên phải

21 nốt ruồi cực may mắn, 'hóa hung thành cát' trên cơ thể phụ nữ - Ảnh 11

Xem tiếp trang sau

Alexandra V (theo F.C)