21 năm công tác ở vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp lâu năm 1,0

GD&TĐ - Năm 1985, tôi được biên chế vào ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc. Đến 1990, tôi được phòng GD&ĐT điều động về dạy tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt.

Tôi cắm bản được 5 năm thì đến năm 2000, tôi xin chuyển vào Lâm Đồng theo gia đình. Tôi được Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tiếp nhận.

Sau đó Sở GD&ĐT phân công tôi về công tác tại một trường tiểu học thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2000 cho đến nay.

Xin hỏi chuyên mục theo quy định thì tôi có được cộng 5 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc với thời gian công tác hiện tại đê hưởng phụ cấp lâu năm hay không? - Nguyễn Văn Tập (nguyenvantap***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", nêu rõ: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Theo thư bạn viết, bạn đã từng có 5 năm dạy học tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó bạn được Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận và điều động đến vùng đặc biểt khó khăn công tác từ tháng 9/2000 cho đến nay.

Như vậy, đến tháng 9/2016 bạn có thời 16 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của bạn được cộng nối thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thuộc hai tỉnh Vĩnh Phúc và Lâm Đồng để được hưởng phụ cấp lâu năm theo Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.

Như vậy bạn có tổng thời gian là 21 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định trên thì bạn được hưởng phụ cấp lâu năm ở mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.