2016 và những phép toán kỳ diệu

Diễn đàn Toán học Việt Nam chia sẻ chuỗi phép tính cho thấy nhiều điều thú vị liên quan năm 2016 dưới góc nhìn toán học.

Có rất nhiều phép toán thú vị được diễn giải từ con số 2016. Ví dụ, tổng của dãy số liên tiếp từ 1 đến 63 = 2016, hay 2016 = 666 + 666 + 666 + 6 + 6 + 6

2016 và những phép toán kỳ diệu - Ảnh 1

Chuỗi phép tính kỳ diệu về số 2016.

Theo một số độc giả nhận định, tất cả những phép toán liệt kê ở trên đều có quy luật thú vị. Biểu thức thứ hai là tổng của các số tự nhiên và dừng lại ở 63.

Biểu thức thứ ba là tổng hiệu xen kẽ của bình phương các số tự nhiên cũng dừng lại ở số 63.

Biểu thức thứ bảy là tổng lũy thừa giảm dần từ 10 đến 5 của cơ số 2...

Ngọc Tân