2010: Kinh tế Anh sẽ rơi vào đại khủng hoảng?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Trong bản dự báo mới nhất của IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), năm 2009 nền kinh tế Anh sẽ co hẹp 3,8%, năm 2010 sẽ tiếp tục co hẹp 0,2%. Đến lúc đó, Anh sẽ là nước duy nhất trên thế giới vẫn tiếp tục rơi vào suy thoái trong năm 2010.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chinhsach/LA57558/default.htm