2007, Campuchia đón 2 triệu khách du lịch

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Campuchia đã hoàn thành mục tiêu đón hơn 2 triệu du khách nước ngoài trong năm 2007...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=683450aab47daa&page=category