200 sinh viên xuyên Việt bằng xe đạp để làm từ thiện

TT (Hà Nội) - "Giúp đỡ người nghèo, chia sẻ nỗi đau, bảo vệ môi trường và đoàn kết cộng đồng" là thông điệp mà hơn 200 sinh viên Hà Nội sẽ mang theo trong suốt chặng hành trình xuyên Việt bằng xe đạp dài 28 ngày mang tên "Hành trình xanh - Đến với những nỗi đau".