20 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

TMC, CMV, FMC, LBM, LCD, CSM, DPR, PNJ, BCI, LIX, BFC, DVP, LAS, TIX, DRC,... thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền...

20 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức - Ảnh 1

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu TMC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

TMC, CMV, FMC, LBM, LCD, CSM, DPR, PNJ, BCI, LIX, PCE, BFC, DVP, LAS, TIX, DRC, KHP, DNC, PHN và VAF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2016.

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 5/12/2016, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi tạm ứng đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 5/1/2017, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016.

* Ngày 19/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã PCE-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2016.

* Ngày 9/12/2016, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

Hà Anh