20% doanh nghiệp châu Âu không muốn tiếp tục đầu tư ở Việt Nam

20% trong số các doanh nghiệp châu Âu được khảo sát có ý định rời Việt Nam, đầu tư sang một nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Một nguyên nhân được Phòng thương mại châu Âu (EuroCham) chỉ ra trong buổi Họp báo công bố Sách trắng 2014 về Các vấn đề Thương mại/Đầu tư và Kiến nghị tối 11.11 tại Hà Nội, là do sự thiếu nhất quán trong quá trình thực thi khung pháp lý ở Việt Nam.

Sách trắng 2014 – Các vấn đề Thương mại/Đầu tư và Kiến nghị.

Ghi nhận những khuyến nghị từ Sách trắng của EuroCham đối với các chính sách ở Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết:

“Dù kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng trong năm 2013, hơn 500.000 DN cũ vẫn đang hoạt động, nhiều DN mới được thành lập và nhiều DN khôi phục hoạt động. Điều này nhờ vào những chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn và những khuyến nghị từ Sách trắng của EuroCham góp một phần vào việc cải thiện cách chính sách kinh tế, giúp tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”.

Sách trắng của EuroCham là ấn phẩm thường niên, được xuất bản lần thứ 6 tại Việt Nam. Ấn phẩm này đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý hiện tại của Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng DN châu Âu.

Sách trắng ra đời nhằm cung cấp thông tin cho công tác hoạch định chính sách cũng như tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng giữa cộng đồng DN châu Âu với Chính phủ Việt Nam.

Sách trắng dựa trên tổng hợp quan điểm của gần 800 DN thành viên EuroCham đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau ở Việt Nam.

Sách trắng 2014 tiếp tục đề cập đến cách vấn đề như: Nguồn nhân lực, sở hữu trí tuệ, thuế, giao nhận và vận tải. Sách gồm 8 chương về các vấn đề liên ngành và 13 chương về các vấn đề theo từng ngành. Điểm mới của Sách trắng 2014 xuất bản năm nay là có thêm một chương về phát triển bền vững.

Bên cạnh việc ghi nhận những thành tích của Chính phủ Việt Nam, Sách trắng 2014 của EuroCham cũng đặc biệt lưu ý tới sự thiếu nhất quán trong quá trình thực thi khung pháp lý ở Việt Nam và nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Giám đốc điều hành EuroCham, ông Csaba Bundik hy vọng: “Trong bối cảnh Việt Nam sắp ký hiệp định tự do thương mại với EU và hướng đến hội nhập kinh tế ASEAN vào năm 2015, Sách trắng 2014 sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được kỳ vọng trở thành một quốc gia mạnh trong khu vực nếu những kiến nghị được tiếp thu”.

Tuấn Ngọc