20-30% ô tô kiểm tra không đạt tiêu chuẩn khí thải

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Từ 1.7, tất cả ô tô đi kiểm định đều phải kiểm tra khí thải. Cục Đăng kiểm cho biết, hai ngày đầu thực hiện quy định này có khoảng 20-30% số phương tiện đến đăng kiểm không đạt tiêu chuẩn khí thải.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/7/3/248336.tno