20/11: Chung kết cuộc thi Nhân tài Đất Việt

(VietNamNet) - Hội đồng chung khảo Nhân Tài Đất Việt đã tiến hành công tác kiểm tra, khảo sát tính ứng dụng trong thực tế của với 7/17 sản phẩm được lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi.