2 triệu euro hỗ trợ bảo tồn Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Số tiền này do Chính phủ Đức tài trợ thông qua dự án "Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng".

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17530