2 tập thể và 6 cá nhân được tặng bằng khen trong công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nhân nữ

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 06 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nhân nữ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2022.

Sau đây là danh sách:

Sau đây là danh sách:

Tập thể

1.Câu lạc bộ Doanh nhân nữ thị xã Nghi Sơn;

2.Câu lạc bộ Doanh nhân nữ huyện Hà Trung.

Cá nhân

1.Bà Lê Thị Toan, Giám đốc Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia;

2.Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây;

3.Bà Đỗ Thị Yến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ An Mỹ;

4.Bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Hiệp Anh;

5.Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Spa HongKong;

6.Bà Nguyễn Thị Tuất, Giám đốc Công ty Cổ phần Buffalo Thanh Hóa./.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/2-tap-the-va-6-ca-nhan-duoc-tang-bang-khen-trong-cong-tac-xay-dung-va-phat-trien-hiep-hoi-doanh-nhan-nu/180382.htm