2 năm tù treo cho nhân viên Hải quan hay "vòi vĩnh"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Phát hiện lô hàng bàn ghế gỗ không đúng kích thước so với tờ khai hải quan nên Cảnh, nhân viên Hải quan, đã yêu cầu chủ hàng chung chi 5 triệu đồng nếu không sẽ lập biên bản kiểm dỡ...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/12/81728.cand