2 năm liền Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thiếu giám đốc và lãnh đạo 10 khoa, phòng

Thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hiện còn thiếu lãnh đạo 10 khoa, phòng.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, tự chủ chi thường xuyên nhóm 2 theo Nghị định số 60 năm 2021 của Chính phủ.

Hiện bệnh viện có 36 khoa, phòng, trong đó còn 10 khoa, phòng chưa kiện toàn lãnh đạo là: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Chỉ đạo tuyến - Đào tạo, Phòng Công tác xã hội; Khoa Mắt, Khoa Dinh dưỡng, Khoa Ngoại Thần kinh, Khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp.

Nguyên nhân là do các trưởng khoa, phòng nêu trên nghỉ việc, nghỉ hưu, bệnh viện đang rà soát kiện toàn các chức danh còn thiếu.

Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Đáng chú ý, thời gian qua, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xin nghỉ điều trị bệnh và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. Lần 1 trong thời gian 6 tháng (từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023), lần 2 trong thời gian 3 tháng (từ ngày 1/12/2023 - 29/2/2024).

Trong thời gian giám đốc nghỉ điều trị bệnh, Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ được phân công phụ trách, điều hành bệnh viện. Thời gian này, bệnh viện tập trung dồn lực cho công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị, giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến thuê các dịch phục vụ hoạt động bệnh viện (vệ sinh, bảo vệ, căn-tin,…), do đó chưa thực hiện công tác cán bộ đối với các vị trí cấp Trưởng khoa, phòng nghỉ hưu, nghỉ việc như nêu trên.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ đã có các buổi làm việc vào ngày 20/9/2023 và ngày 2/1/2024 với Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ về hoạt động của bệnh viện. Trong đó chú trọng công tác chỉ đạo tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý các khoa, phòng còn thiếu.

Ngày 31/1, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có Công văn số 516 về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, Sở Y tế phân cấp thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức danh Trưởng Phó khoa, phòng.

Ngày 22/2, Sở Y tế tiếp tục có Công văn số 755 về việc công tác nhân sự Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Sở Y tế giao Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng hoàn thiện chậm nhất đến quý II năm 2024 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để theo dõi.

Như vậy, khoảng 2 năm qua, nhiều cuộc làm việc và công văn đã ban hành từ Sở Y tế TP Cần Thơ nhưng bộ máy lãnh đạo của một bệnh viện “đầu não” vẫn chưa được kiện toàn.

Hồng Phương ( Hồng Phương/VOV-ĐBSCL)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/2-nam-lien-benh-vien-da-khoa-can-tho-thieu-giam-doc-va-lanh-dao-10-khoa-phong-ar855103.html