2 năm chưa xong thủ tục dự án xây dựng tái định cư

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ có rất nhiều dự án gặp bế tắc trong khâu giải phóng mặt bằng như dự án khôi phục cầu Đầu Sấu...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/21/105105/7471