2 mô hình liên kết, 2 hiệu quả kinh tế khác biệt

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Nhiều năm trước, Sơn La có 1 trại chăn nuôi 100 con bò ở xã Chiềng Sung (Mai Sơn), sau đó được chuyển thành nông trường Chiềng Sung trồng chè, ngô, song hiệu quả thấp.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19028